דת של אור


כתב יד ובו כמרים מניכאיסטים כותבים בשולחנות שלהם, ממזרח סיןEnglish | Portuguese | Spanish

(English) ספרי המניכאים | (English) פרשנות

MithraNetSite under construction