Daily Gospel for November

November 1 = TS vss 3-4
November 2 = TS vs 5
November 3 = TS vs 6
November 4 = TS vs 7
November 5 = TS vs 8
November 6 = TS vs 9
November 7 = TS vs 10
November 8 = Two Realms (TW) vs 1*
November 9 = TW vss 2-3
November 10 = TW vs 4
November 12 = TW vs 5
November 13 = TW vs 6
November 14 = TW vs 7
November 15 = TW vs 8
November 16 = Soul is Aroused* (SA) vs 1
November 17 = SA vss 2-3
November 18 = SA vs 4
November 19 = SA vs 5
November 20 = SA vs 6
November 21 = SA vs 7
November 22 = SA vs 8
November 23 = Treasure of Life* (TL) vs 1
November 24 = TL vs 2
November 25 = TL vs 3
November 25 = TL vs 4
November 26 = Work of the Great Builder* (WG) vs 1
November 27 = WG vs 2
November 28 = WG vs 3
November 29 = WG vs 4
November 30 = WG vs 5


* Located in the Appendix of Greenlee’s Gospel of the Prophet Mani